Skip to the main content

Algemene ledenvergadering 17 april

Deze vergadering wordt gehouden op Zoom. Inloggen voor club bestuurders.

Laat even weten via mail bridgenml@outlook.com dat u deelneemt svp.

Hierbij nodigen wij u uit voor de Voorjaars Algemene Ledenvergadering die gehouden zal worden op zaterdag 17 april a.s. via Zoom.

Aanvang 10.00 uur.

 Agenda 

 1. Opening
 2. Nieuwsrondje langs de clubs
 3. Ingekomen stukken en mededelingen.
 4. Notulen najaarsvergadering 2020 : Verslag Najaarsvergadering 2020
 5. Jaarverslag van de secretaris :          Jaarboek2021
 6. Jaarverslag van de penningmeester
 7. Verslag van de kascommissie 2020 controle is uitgeoefend door leden van BC Reuver
 8. Benoeming kascommissie 2021: voorstel van het districtsbestuur: BC Sans Rancune
 9.  TECO
  1. jaarverslag van de DKL:    DKLvoorjaarsverslag2021nw 
  2. competities
  3. deelname NBB Beker toernooien
 10. Bestuursverkiezingen
  Dit jaar is Dhr. Arn van Cruchten (secretaris) statutair  aftredend. Hij stelt zich herkiesbaar. Tegenkandidaten voor deze bestuursfunctie kunnen tot vijf dagen voor de vergadering  schriftelijk worden aangemeld bij het secretariaat, onder bijvoeging van een verklaring van de  kandidaat, dat deze een eventuele benoeming aanvaardt.
 11. Mededelingen van de clubadviseur
 12. Districtsdag 2021 dd. 6 juni a.s.
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

 

Namens het bestuur,

A. van Cruchten, secretaris

Andere artikelen

Online 4tallen einduitslag

Allereerst willen wij alle deelnemers bedanken voor hun deelname aan dit online 4tallen evenement,...

05/05/2021 - Rob Jetten
Viertallen op step, teaminformatie. Update

Viertallen op step, teaminformatie. Update

De teams zijn bekend, we gaan spelen in 7 poules van elk 6 teams. Laatste update 2-3 (TK)....

01/02/2021 - Loek Veldman
Stepbridge na 1 Januari

Stepbridge na 1 Januari

Na 1 Januari moeten NBB leden betalen om op stepbridge te kunnen kaarten. Voor meer details en...

13/12/2020 - Loek Veldman